Issue 62: October 2018

Articles

Xenia Leontyeva, Pavel Danilov: Employment issues in the Russian film industry

Festival Report
Peter Hames: Witnessing History: Karlovy Vary 2018

Reviews

Il’ia Aksenov: KVNshchiki by Tom Mclenachan
Kseniia Baskakova: The Bird by Arlene Forman
Kim Druzhinin: Tanks by Ian Garner
Aleksei German: Dovlatov by Otto Boele
Vera Glagoleva: Clay Pit by Daria Ezerova
Konstantin Khabenskii: Sobibor by Denise Youngblood
Levan Koguashvili: Gogita’s New Life (GEO) by Dušan Radunović
Milko Lazarov: Ága by Birgit Beumers
Sergei Loznitsa: Victory Day by Ivan Chuviliaev
Rashid Malikov: Fortitude (UZB) by Olia Kim
Aleksei Nuzhnyi: I’m Losing Weight by Greg Dolgopolov
Vadim Perel’man: Buy Me by Anthony Anemone
Kirill Pletnev: Light Up! by Volha Isakava
Aleksei Smirnov: The Garden Ring (TV series) by Tatiana Efremova
Elizaveta Stishova: Suleiman Mountain by Inna Smailova
Dmitrii Svetozarov: The Shadow by Peter Rollberg
Roman Volobuev: Blockbuster by Kelly Trimble-McGee
Adilkhan Yerzhanov: Night God (KAZ) by Holly Myers
Timofei Zhalnin: Coupled (aka Twain) by Lilya Nemchenko


KiKu on Facebook

Updated: 2018